Daily Archives: 14/04/2016

Home / Moto GP trip в Катар / Daily Archives: 14/04/2016

Moto GP trip в Катар

14/04/2016/0/1/
IMG_5738

Огромна пустош с огромни залежи от петрол.  Най-богатата страна в света спрямо БВП на глава от населението, което е едва 300 000 души. Ще приеме Световното първенство по Футбол през 2022 г. В цялата държава има един-единствен магазин за алкохол. В официалната армия все още има ездачи на камили. Това е Катар. Тази толкова екзотична […]

, , ,